Management úkolů

Vytváření a sledování úkolů
Přehledy a upozornění na změny
Sdílení s týmem
google-play-badge-med.png
apple-app-badge-med.png

Management úkolů

Mimořádně snadná obsluha. Dostupnost z mobilních zařízení.

Úkoly pod kontrolou na jednom místě.

Úkoly s vazbou na výkresy
Hlavní předností tohoto modulu pro stavaře je možnost úkol lokalizovat značkami ve výkresu. Řešitel se tak velmi rychle zorientuje, kde se problém vyskytuje.
Hierarchická struktura stavby s výkresy

Stavbu lze rozdělit na části, které tvoří hierarchickou strukturu. Na každou část lze přiřadit jeden nebo více výkresů. Výběrem části v úkolu se tak rovnou vybere i výkres pro umístění značky.

Přehledy o úkolech

Úkoly jsou v aplikaci zobrazeny formou mřížky, která představuje mimořádně variabilní nástroj pro tvorbu přehledů. V mřížce lze úkoly seskupovat, filtrovat a řadit. V mřížce lze také přidávat nebo ubírat zobrazovaná pole a měnit jejich pořadí. Uživatel si tak dokáže vytvořit zobrazení, které mu vyhovuje nejlépe.
Seznam úkolů lze kdykoli exportovat do MS Excel.

Sledování stavu a termínu úkolu
Každý úkol se nachází v jednom ze stavů, které jsou v aplikaci k dispozici. Stavy jsou graficky rozlišeny barvou. Podle stavu se také úkoly dělí na ukončené a neukončené.
U každého úkolu je také informace o počtu dnů do plánovaného konce, takže je možno rozlišit aktuální, zpožděné a výhledové úkoly.
Přikládání příloh i fotografií přímo ze stavby
K úkolu je možno přiložit libovolný počet fotografií dokumentující původní stav nebo stav po vyřešení úkolu. Pro pořizování fotografií přímo ze stavby je optimální využívat mobilní aplikaci.
K úkolu lze přiložit i libovolný soubor.
Notifikace změn v aplikaci

Přímo v aplikaci je uživatel upozorňován ikonou v záhlaví na změny v úkolech, které provedli ostatní uživatelé. Je tedy vždy informován a nemůže mu nic uniknout. Uživatel má možnost si jednotlivé notifikace odškrtávat a seznamovat se s nimi postupně.

Informační e-mail a událost v MS Outlook
O novém úkolu může být uživatel informován E-mailovou zprávou. Tato zpráva je buď ve formě standardního E-mailu, který obsahuje i miniaturu výkresu se značkou.
Druhá varianta je forma E-mailu který založí událost do kalendáře. Událost se průběžně aktualizuje se změnou termínu nebo řešitele.
Kompatibilita se stavebním deníkem

Modul Management úkolů a Stavební deník sdílejí veškerá data o stavbě, firmách a projektovém týmu.

Ze záznamů ve stavebním deníku lze vytvořit související úkoly.

Contact us

Získejte prospěch z funkcí Managementu úkolů

Zde jsou uvedeny hlavní technické a funkční rysy našeho řešení:
 • Provozováno na cloudu Microsoft Azure
 • Webový klient (Edge, Chrom, Mozilla)
 • Mobilní aplikace pro Android (verze 6+) a iOS (iPad, iPhone)
 • Připraveno k okamžitému používání
 • Přizpůsobitelné firemním zákazníkům
 • Neomezený počet uživatelů
 • Neomezený objem dat
 • Vstřícná politika ohledně archivních dat
 • Vysoká flexibilita
 • Možnost seskupování a filtrování
 • Workflow úkolů
 • Možnost postupného vyjadřování a připomínkování

Webové rozhraní aplikace

Mobilní rozhraní aplikace