Podrobné informace
Elektronický stavební deník

Podrobné informace
Elektronický stavební deník

Zajímá vás podrobné právní stanovisko k problematice elektronického stavebního deníku?
Připravili jsme jej pro vás zde.

Nejčastěji kladené otázky

Pokud potřebujete pomoc, máme zde seznam nejčastěji kladených otázek a odpovědí. Snažíme se, abyste měli jak nejlepší informace dříve, než se rozhodnete. Chcete-li zobrazit odpověď, klikněte na otázku níže.

Právní předpisy

Je vedení stavebního deníku v elektronické formě v souladu s právními předpisy?
Jednoznačně ano. Náležitosti a způsob vedení stavebního deníku jsou podrobně popsány v Příloze 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále také jen „vyhláška“). Vyhláška stanoví, že stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu.
Jaký elektronický podpis je vyžadován?
Jak vyřešit prokázání oprávnění, když neexistuje elektronické autorizační razítko?
Je jisté, že dokumenty označené razítkem autorizované osoby lze konvertovat do elektronické formy?
Splňuje elektronický deník podmínku dostupnosti?
Co když státní orgán nebo jiná oprávněná osoba nemá elektronický podpisový certifikát?
Může zástupce státního orgánu zpochybňovat vedení elektronického stavebního deníku a argumentovat tím, že on nemá elektronický podpis?
Jak je to s povinností státních úředníků používat elektronický podpis?
Jaké je stanovisko Ministerstva pro místní rozvoj ČR?

Uživatelé a jejich kompetence

Jak dám do deníku přístup dalším osobám? Je jejich počet nějak omezen?
Počet osob, které mohou vstupovat do deníku není nijak omezen. Závisí pouze na administrátorovi deníku, komu do něj umožní přístup. Každou novou osobu je potřeba nejdříve vložit na úrovni stavby do členů projektového týmu a potom jej přidat do konkrétního deníku jako oprávněnou osobu a dát mu určitou roli v deníku. Podle role získá osoba i patřičné kompetence. Stejná osoba může mít v různých denících stavby různé role a tedy i kompetence.
Mám na stavbě více deníků a nechci, aby někdo mohl do všech, ale jen do jednoho. Jak to udělat?
Chci, aby za naši firmu vedlo deník více lidí. Ale jeden podepisoval. Je to možné?
Nechci, aby každý uživatel z naší firmy mohl zakládat novou stavbu. Jak to zajistit?
Pokud byl uživatel dříve v deníku vložen jako oprávněná osoba, je možno jej smazat, když už na stavbě nepracuje?
Je možno nastavit, aby uživatel dostával notifikační E-mail pokud je do deníku vložen důležitý záznam?

Denní záznamy

Odkud se berou informace o počasí?
Informace o počasí bereme ze zahraničního internetového serveru, který poskytuje jak předpovědi, tak informace o skutečně naměřených hodnotách. Server má celosvětovou působnost.
Mohu si nastavit hodiny, kdy je počasí evidováno a jeho hodnoty?
Lze napojit na Buildary můj vlastní teploměr nebo lokální meteostanici?
Lze napojit Buildary na docházkový systém stavby?
Nechci zadávat osoby na stavbě jmenovitě. Jak to řešit?
V propagačních materiálech zmiňujete zadávání hlasem. Jak to funguje?
Jak velké fotky a další přílohy mohu vkládat? Je velikost nějak omezena?
Kdy se den zamkne proti změnám?

Podpisy a podepisování

K čemu je Limit pro podpis a jak to funguje
Ve chvíli, kdy stáhnete protokol k podpisu, den se zamkne dočasným zámkem a začíná běžet časový limit pro podpis. Během tohoto limitu je potřeba protokol podepsat a nahrát zpět na server. Pokud to takto proběhne, den se zamkne permanentním zámkem. Pokud limit vyprší bez nahrání podepsaného souboru, den se opět odemkne a může se s ním standardně pracovat. Limit lze zadat v Nastavení deníku způsobem, který bude podepisujícím osobám vyhovovat.
Chci, aby deník za naši firmu podepisovalo více pracovníků, ale až posledním podpisem se den uzamkl.
Proč je nutné podpisovat stavební deník kvalifikovaným elektronickým podpisem?
Není možné použít nějaký jiný způsob podepisování?
Jak poznám, že je dokument podepsaný a podpis je platný?
Jak je zajištěno, že obsah souboru se po jeho podpisu nezměnil?
Mohu podepisovat protokoly z mobilního zařízení?

Nápověda k Buildary.online

Pro uživatele, kteří se chtějí podrobně seznámit s vlastnostmi a funkcionalitou elektronického stavebního deníku Buildary.online, je dostupná online nápověda, kde je vše podrobně popsáno a vysvětleno.

Videoškolení

yt_img6.jpg
V této části jsme pro vás nachystali sadu videoškolení, které pokrývají problematiku Buildary. Pokud si je prohlédnete, pak se během chvíle naučíte vše, co pro práci v Buildary potřebujete.
Pokud zjistíte, že ani po shlédnutí videoškolení neznáte odpovědi na všechny své otázky, využijte kontaktní formulář nebo napište na buildary@firstis.eu
Začít je úplně snadné!

Pouze jeden klik vás dělí od toho, abyste začali psát svůj stavební deník v Buildary.online. 

Buildary.online

Elektronický stavební deník
Management úkolů

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604