Reference

References

SKANSKA a.s.

Česká republika a Slovensko

Je stavební a developerská skupina působící v České republice, na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku. Je součástí světového koncernu Skanska se sídlem ve Švédsku.Skanska se aktivně zapojila do analýzy, odborných konzultací a testování Buildary.online. Po několikaměsíčním úspěšném pilotním provozu se rozhodla využívat elektronický stavební deník na všech nově zahajovaných stavbách pozemního stavitelství.

V současnosti je již Buildary.online využíván plošně na všech významných stavbách pozemního stavitelství. Na jaře 2019 to představovalo 20 staveb.
Skanska v minulosti již ukončila a úspěšně zkolaudovala několik staveb, kde vedla stavební deník pouze v elektronické formě, a to bez jakýchkoli problémů se stavbními úřady nebo jinými institucemi.
Na řadě staveb Skanska požaduje po svých subdodavatelích aby také vedli deník elektronickou formou v Buildary.online. Díky propracovaným funkcím pro sdílení dat tak obě strany ušetří pracnost a urychlí vzájemnou komunikaci.

skanska_projekt2.jpg

Visionary

Visionary je administrativní budova, která v současné době roste v lokalitě pražských Holešovic, které mají obrovský potenciál stát se kancelářským hubem. Více informací o projektu je možno získat na https://www.visionarybyskanska.cz

Tato stavba se stala zároveň prvním pilotním nasazením elektronického stavebního deníku Buildary.online. Aplikace je na stavbě využívána od podzimu 2017 a pracuje s ní tým několika desítek uživatelů. Zajímavou funkcionalitou je napojení na docházkový systém stavby ConVision, z nějž jsou denně načítány informace o několika stech pracovnících stavby z desítek subdodavatelských firem.

skanska_projekt2.jpg

SŽDC - Správa železniční dopravní cesty

SŽDC - Správa železniční dopravní cesty je společně s ŘSD největším investorem v České republice.

Základním posláním SŽDC je plnit funkci vlastníka a provozovatele dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu.

SŽDC zajišťuje ve smyslu Zákona o dráhách provozování dráhy celostátní a drah regionálních ve vlastnictví státu, jejich provozuschopnost a modernizaci a rozvoj v rozsahu nezbytném pro zajištění dopravních potřeb státu a dopravní obslužnosti.

Elektronický stavební deník je veden na rekonstrukci železniční stanice Letohrad

REKONSTRUKCE ŽST. LETOHRAD

Na jaře 2019 byla aplikace Buildary.online nasazena do pilotního provozu na významné stavbě Rekonstrukce železniční stanice Letohrad. Tuto stavbu provádí sdružení firem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s. Celkové náklady dosahují 851 milionů korun.

Tým patnácti techniků na straně zhotovitele i stavebníka byl zaškolen a elektronický stavební deník je veden jako alternativa k listinné formě. 

 

E.ON Distribuce, a.s.

Provozuje a vlastní elektrickou distribuční soustavu v jižních Čechách a na jižní Moravě a plynovou distribuční soustavu na jihu Čech.
Spravuje a rozvíjí distribuční síť. Připojuje odběrná místa zákazníků a nové zdroje, taky nabízí další služby v oblasti distribuce elektřiny a plynu. Zodpovídá za provoz distribuční soustavy, její dlouhodobý rozvoj, plánování objemů údržby sítě elektřiny a plynu, ale i za její realizaci.

eon_el3.png

Distribuční soustava elektrické energie a plynu

V současnosti je elektronický stavební deník užíván v pilotním provozu na několika stavbách společnosti E.ON Distribuce. Užívá se jak na stavbách plynovodu, vysokého a nízkého napětí.
Elektronický stavební deník buildary online na stavbě plynovodu E.on

Letiště Praha, a.s.

Letiště Praha, a. s. provozuje největší mezinárodní civilní letiště v České republice, Letiště Václava Havla Praha, pečuje o jeho růst, přispívá k trvalému rozvoji civilní letecké dopravy v České republice, udržuje jeho dostupnost pro širokou veřejnost a umožňuje klientům cestovat moderním, rychlým a komfortním způsobem. 

Elektronický stavební deník je využíván na stavbách Letiště Praha

Navýšení Bus Gate v Prstu C

Předmětem zakázky je rozšíření spodního patra Prstu C s cílem navýšení kapacity o dvě odletové autobusové čekárny.
Realizace obsahuje rovněž: architektonicko-stavební část, požárně-bezpečnostní část, zdravotní technické instalace, vytápění a chlazení, vzduchotechniku, klimatizaci, SŘTP, elektro-silnoproudé rozvody, elektrickou požární signalizaci, evakuační rozhlas, elektro-slaboproudé rozvody, bezpečnostní systém, nucený odvod tepla a kouře.

Stavební deník Buildary používá 16 oprávněných osob na straně stavebníka, zhotovitele, externího TDS a autorského dozoru.

Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje městskou hromadnou dopravu v Ostravě. Zakladatelem společnosti, která je současným představitelem více než stodvacetileté tradice veřejné dopravy v našem regionu, je statutární město Ostrava.

Elektronický stavební deník je veden na stavbách Dopravního podniku Ostrava

Dopravní stavby na území města Ostravy

Dopravní podnik Ostrava a.s. má ambici být nejmodernějším městským dopravním podnikem v zemi. 

Proto jako první z městských dopravních podniků začal využívat na svých stavbách elektronický stavební deník Buildary.online.

Elektronický stavební deník buildary online je veden na stavbách Dopravního podniku Ostrava

HORNEX a.s.

HORNEX a.s. je slovenská stavební firma se sídlem v Bratislavě, která se již 25 let specializuje na pozemní stavitelství.

HORNEX a.s. je zároveň naším mnoholetým spokojeným zákazníkem užívajícím systém RSV a Helios. HORNEX a.s. jsme vždy řadili mezi nejprogresivnější z našich zákazníků, takže nás vůbec nepřekvapilo, že o elektronický stavební deník Buildary.online projevili zájem jako jedni z prvních. Poté, co vyzkoušeli náš i konkurenční produkty, rozhodli se počátkem roku uzavřít s naší firmou smlouvu na dobu neurčitou a naši aplikaci nasazují na všech nově zahajovaných stavbách.

hornex_pro2.jpg

Bytový dom Seberíniho ul.

Jedním z prvních nasazení Buildary.online ve firmě HORNEX a.s. je novostavba bytového domu na Seberíniho ulici v Bratislavě.

Realizace tří nadzemních bytových bloků spojených podzemní garáží, přiléhající infrastrukturou a parkovacími plochami.  

Více informací o projektu je možno získat na http://www.hornex.sk/projekt/85472262

TERNO real estate s.r.o.

TERNO real estate s.r.o. je developerská společnost, která buduje a provozuje obchodní centra a síť prodejen potravin na Slovensku.

Developerská společnost TERNO real estate využívá na svých stavbách elektronický stevební deník buildary.online

OC SOFI Trnava

Obyvatelé, zaměstnanci a návštěvníci jižní části Trnavy nebo okolních obcí budou moci již brzy využívat nové obchodní centrum. Každodenní nákup vybaví v OC SOFI na Bratislavské ulici.
OC SOFI má 2500 metrů čtverečních prodejní plochy a 90 bezplatných parkovacích míst v těsné blízkosti provozů. Mezi provozu OC SOFI budou patřit obchod s potravinami, kavárna, showroom sedaček a koberců, lékárna, květinářství, trafika či drogerie.
Developerská spoločnosť TERNO real estate využíva na svojich stavbách elektronický stevební denník buildary.online

PORR a.s.

PORR a.s. je součástí nadnárodní skupiny PORR AG.
Portfolio společnosti zahrnuje oblast pozemních, dopravních, vodohospodářských i inženýrských staveb, dále pak projekční, inženýrské, laboratorní i poradenské činnosti.
PORR a.s. se rozhodl nasazovat na nově zahajovaných stavbách elektronický stavební deník Buildary.online jako standardní řešení, za předpokladu, že investor s tímto návrhem bude souhlasit.

hornex_pro2.jpg

Navýšení Bus Gate v Prstu C Letiště Praha

Tato stavba je rozšíření spodního patra Prstu C s cílem navýšení kapacity o dvě odletové autobusové čekárny.

HSF System a.s.

Ostravská firma HSF System a.s. je jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících stavebních firem současnosti. V posledních letech založila pobočky v Praze a Plzni a dceřinnou společnost na Slovensku. Úspěch firmy do značné míry souvisí s její snahou zavádět do stavebnictví nejnovější nástroje z oblastí IT a maximálně tak těžit z výhod, které přinášejí. Stavební deník Buildary.online společnost vyzkoušela nejdříve na jedné stavbě. Na základě pozitivních zkušeností jej již nasazuje na všechny nově zahajované stavby.

hsf_system.png

Projekt Vyskoký Újezd u Berouna

Rodinné domy společnosti Abano s.r.o. jsou exklusivním projektem v žádané lokalitě Vysoký Újezd nedaleko golfresortu Albatross. Lokalita nabízí skvělou dopravní dostupnost do Prahy a přitom velké množství zeleně. 

Stavba rodinných domů je rozdělena do několika etap v jedné lokalitě.

Podrobnosti o projektu získáte na https://www.abano.cz/vysoky_ujezd-o_projektu.html
hsf_system.png

ABANO s.r.o.

Developerská společnost ABANO se zabývá výstavbou nadčasových rodinných domů, které vynikají moderním a bezkonkurenčním dispozičním řešením zajišťující nadstandardní velikost vnitřního prostoru.Pro nás je společnost ABANO důkazem, že nezáleží na velikosti firmy nebo stavby, pouze na lidech, zda mají zájem využívat moderní technologie při své práci. Tato Ostravská firma využívá naplno nejenom webou, ale i mobilní aplikaci ve verzi pro Android.

V současnosti využívá elektronický stavební deník Buildary.online na dvou svých stavbách.

a_beroun.jpg

Projekt Vyskoký Újezd u Berouna

Rodinné domy společnosti Abano s.r.o. jsou exklusivním projektem v žádané lokalitě Vysoký Újezd nedaleko golfresortu Albatross. Lokalita nabízí skvělou dopravní dostupnost do Prahy a přitom velké množství zeleně. 

Stavba rodinných domů je rozdělena do několika etap v jedné lokalitě.

Podrobnosti o projektu získáte na https://www.abano.cz/vysoky_ujezd-o_projektu.html
a_beroun.jpg
a_druhyprojekt.jpg

Řadové domy Pustkovec v Ostravě Porubě

Jedná se o nadčasový projekt společnosti Abano v nejžádanější lokalitě města Ostravy. Lokalita nabízí skvělou dopravní dostupnost a přitom nadstandardní množství zeleně.

Celý projekt je rozdělen na dva samostatné objekty, přičemž každý obsahuje 5 řadových domů.

Podrobnosti o projektu získáte na https://www.abano.cz/pustkovec-o_projektu.html

KOUBA ENGINEERING s.r.o.

Společnost KOUBA ENGINEERING s.r.o. se zabývá technickou a inženýrskou činností ve výstavbě. Zároveň zajišťuje činnost koordinátora BOZP a PO na řadě staveb.

Náš produkt Buildary.online využívá na všech svých stavbách především jako deník koordinátora BOZP.

csob-web.jpg

Centrála ČSOB - SHQ Praha 5 Radlice

Urbanistický koncept šesti pavilonů srostlých do jednoho objektu je organizován jako malá městská čtvrť. Řídkost periferie, která jej obklopuje nahrazuje hustota města uvnitř stavby.
Objekt je odsazen od obou svahů způsobem, který zachovává povědomí o přirozené terénní konfiguraci.
csob-web.jpg

Buildary.online

Construction Project Diary

Czech republic
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovak republic
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604