MANAGEMENT ÚLOH

Vytváranie a sledovanie úloh
Prehľady a upozornenie na zmeny
Zdieľanie s tímom
google-play-badge-med.png
apple-app-badge-med.png
Mimoriadne jednoduchá obsluha. Dostupnosť z mobilných zariadení.

Úlohy pod kontrolou na jednom mieste.

Úlohy s väzbou na výkresy
Hlavnou prednosťou tohto modulu pre stavbárov je možnosť úlohy lokalizovať značkami vo výkrese. Riešiteľ sa tak veľmi rýchlo zorientuje, kde sa problém vyskytuje.
Hierarchická štruktúra stavby s výkresmi

Stavbu možno rozdeliť na časti, ktoré tvoria hierarchickú štruktúru. Na každú časť možno priradiť jeden alebo viac výkresov. Výberom časti v úlohe sa tak rovno vyberie aj výkres pre umiestnenie značky.

Prehľady o úlohách

Úlohy sú v aplikácii zobrazené formou mriežky, ktorá predstavuje mimoriadne variabilný nástroj pre tvorbu prehľadov. V mriežke možno úlohy zoskupovať, filtrovať a radiť. V mriežke možno tiež pridávať alebo uberať zobrazované polia a meniť ich poradie. Užívateľ si tak dokáže vytvoriť zobrazenie, ktoré mu vyhovuje najlepšie. Zoznam úloh možno kedykoľvek exportovať do MS Excel.

Sledovanie stavu a termínu úlohy
Každá úloha sa nachádza v jednom zo stavov, ktoré sú v aplikácii k dispozícii. Stavy sú graficky rozlíšené farbou. Podľa stavu sa tiež úlohy delia na ukončené a neukončené. U každej úlohy je tiež informácia o počte dní do plánovaného konca, takže je možné rozlíšiť aktuálne, oneskorené a výhľadové úlohy.
Prikladanie príloh i fotografií priamo zo stavby
K úlohe je možné priložiť ľubovoľný počet fotografií, dokumentujúce pôvodný stav alebo stav po vyriešení úlohy. Pre vytváranie fotografií priamo zo stavby je optimálne využívať mobilnú aplikáciu. K úlohe možno priložiť aj ľubovoľný súbor.
Notifikácia zmien v aplikácii

Priamo v aplikácii je užívateľ upozorňovaný ikonou v záhlaví na zmeny v úlohách, ktoré vykonali ostatní používatelia. Je teda vždy informovaný a nemôže mu nič uniknúť. Užívateľ má možnosť si jednotlivé notifikácie vyraďovať a zoznamovať sa s nimi postupne.

Informačný e-mail a udalosť v MS Outlook
O novej úlohe môže byť užívateľ informovaný E-mailovou správou. Táto správa je buď vo forme štandardného E-mailu, ktorý obsahuje aj miniatúru výkresu so značkou. Druhý variant je forma E-mailu, ktorý založí udalosti do kalendára. Udalosť sa priebežne aktualizuje so zmenou termínu alebo riešiteľa.
Kompatibilita so stavebným denníkom

Modul Management úloh a Stavebné denník zdieľajú všetky dáta o stavbe, firmách a projektovom tíme.
Zo záznamov v stavebnom denníku možno vytvoriť súvisiace úlohy, a naopak z úlohy vytvoriť záznam v stavebnom denníku. Výrazne sa tak znižuje prácnosť.

Contact us

Získajte prospech z funkcií Managementu úloh

Tu sú uvedené hlavné technické a funkčné rysy nášho riešenia:
 • Prevádzkované na cloude Microsoft Azure
 • Webový klient (Edge, Chróm, Mozilla)
 • Mobilná aplikácia pre Android (verzia 6+) a iOS (iPad, iPhone)
 • Pripravené k okamžitému používaniu
 • Prispôsobiteľné firemným zákazníkom
 • Neobmedzený počet užívateľov
 • Neobmedzený objem dát
 • Ústretová politika ohľadom archívnych dát
 • Vysoká flexibilita
 • Možnosť zoskupovania a filtrovania
 • workflow úloh
 • Možnosť postupného vyjadrovania a pripomienkovania

Webové rozhranie aplikácie

Mobilné rozhranie aplikácie

Buildary.online

Elektronický stavebný denník
Management úloh

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604