Súpisy vykonaných prác

Poriadok a prehľad medzi všetkými účastníkmi stavby
google-play-badge-med.png
apple-app-badge-med.png

Soupisy Provedených Prací

Workflow pokrýva celý proces od zadania návrhu súpisov vykonaných prác, až po schválenie a vygenerovanie podkladov k fakturácií
Online komunikácia medzi zhotoviteľom a stavebníkom a tiež medzi zhotoviteľom a jeho podzhotoviteľmi
Nahradzuje desiatky Excelov mesačne, a to jednou prehľadnou evidenciou v cloude
Rieši aj prípady, kedy je na jednej stavbe viac stavebníkov, zhotoviteľov a podzhotoviteľov
Každý účastník vidí iba svoje dáta a prevádza len konkrétne operácie podľa pridelených práv
Možnosť postupného schvaľovania a sledovania stavu po jednotlivých položkách rozpočtu
Výstup v súbore PDF opatrený elektronickou pečaťou, ktorá ho chráni proti zmenám
Možnosť plno automatizovaného príjmu a kontroly došlých faktúr do ekonomického systému
Väzba na ERP systémy tretích strán
Contact us

Webové rozhranie aplikácie

Buildary.online

Elektronický stavebný denník
Management úloh

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604