Podrobné informácie
Elektronický stavebný denník

Podrobné informácie
Elektronický stavebný denník

Zaujíma vás podrobné právne stanovisko k problematike elektronického stavebného denníka? 
Pripravili sme ho pre vás zde.

Najčastejšie kladené otázky

Ak potrebujete pomoc, máme tu zoznam najčastejšie kladených otázok a odpovedí. Snažíme sa, aby ste mali najlepšie informácie skôr, než sa rozhodnete. Ak chcete zobraziť odpoveď, kliknite na otázku nižšie.

Právne predpisy

Je vedenie stavebného denníka v elektronickej forme v súlade s právnymi predpismi?
Slovenské právne predpisy na rozdiel od českej právnej úpravy vyslovene formu, v ktorej môže byť stavebný denník vedený, neupravujú. Kvôli všeobecnej možnosti nahradenia listín elektronickými považujeme vedenie stavebného denníka v elektronickej podobe za možné. Z dôvodu absencie výslovnej právnej úpravy elektronického stavebného denníka by sme však odporúčali dohovoriť sa vopred so všetkými zainteresovanými osobami (tj. Osobami v zmysle Zákona 50/1976Zb., § 46d ods. 3), či s vedením elektronického stavebného denníka súhlasia a tento súhlas zdokumentovať.
Aký elektronický podpis je vyžadovaný?
Ako vyriešiť preukázanie oprávnenia, keď neexistuje elektronická autorizačná pečiatka?
Spĺňa elektronický denník podmienku dostupnosti?
Čo keď štátny orgán alebo iná oprávnená osoba nemá elektronický podpisový certifikát?
Môže zástupca štátneho orgánu spochybňovať vedenie elektronického stavebného denníka a argumentovať tým, že on nemá elektronický podpis?
Ako je to s povinnosťou štátnych úradníkov používať elektronický podpis?
Aké je stanovisko Ministerstva pre miestny rozvoj ČR?

Používatelia a ich kompetencie

Ako dám do denníka prístup ďalším osobám? Je ich počet nejako obmedzený?
Počet osôb, ktoré môžu vstupovať do denníka nie je nijako obmedzený. Závisí len na administrátorovi denníka, komu doň umožní prístup. Každú novú osobu je potreba najskôr vložiť na úrovni stavby do členov projektového tímu a potom ho pridať do konkrétneho denníku ako oprávnenú osobu a dať mu určitú úlohu v denníka. Podľa role získa osoba aj patričné ​​kompetencie. Rovnaká osoba môže mať v rôznych denníkoch stavby rôzne role a teda aj kompetencie.
Mám na stavbe viac denníkov a nechcem, aby niekto mohol do všetkých, ale len do jedného. Ako to urobiť?
Chcem, aby za našu firmu viedlo denník viac ľudí. Ale jeden podpisoval. Je to možné?
Nechcem, aby každý užívateľ z našej firmy mohol zakladať novú stavbu. Ako to zabezpečiť?
Ak bol používateľ predtým v denníku vložený ako oprávnená osoba, je možné ho zmazať, keď už na stavbe nepracuje?
Je možné nastaviť, aby používateľ dostával notifikačný E-mail ak je do denníka vložený dôležitý záznam?

Denné záznamy

Odkiaľ sa berú informácie o počasí?
Informácie o počasí berieme zo zahraničného internetového servera, ktorý poskytuje ako predpovede, tak informácie o skutočne nameraných hodnotách. Server má celosvetovú pôsobnosť.
Môžem si nastaviť hodiny, kedy je počasie evidované a jeho hodnoty?
Možno napojiť na Buildary môj vlastný teplomer alebo lokálnu meteostanicu?
Možno napojiť Buildary na dochádzkový systém stavby?
Nechcem zadávať osoby na stavbe menovite. Ako to riešiť?
V propagačných materiáloch spomínate zadávanie hlasom. Ako to funguje?
Aké veľké fotky a ďalšie prílohy môžem vkladať? Je veľkosť nejako obmedzená?
Kedy sa deň zamkne proti zmenám?

Podpisy a podpisovanie

K čomu je limit pre podpis a ako to funguje
Vo chvíli, keď stiahnete protokol na podpis, deň sa zamkne dočasným zámkom a začína plynúť časový limit pre podpis. Počas tohto limitu je potreba protokol podpísať a nahrať späť na server. Ak to takto prebehne, deň sa zamkne permanentným zámkom. Ak limit vyprší bez nahrania podpísaného súboru, deň sa opäť odomkne a môže sa s ním štandardne pracovať. Limit je možné zadať v Nastaveniach denníka spôsobom, ktorý bude podpisujúcim osobám vyhovovať.
Chcem, aby denník za našu firmu podpisovalo viac pracovníkov, ale až posledným podpisom sa deň uzamkol.
Prečo je nutné podpisovať stavebný denník kvalifikovaným elektronickým podpisom?
Nie je možné použiť nejaký iný spôsob podpisovania?
Ako spoznám, že je dokument podpísaný a podpis je platný?
Ako je zabezpečené, že obsah súboru sa po jeho podpise nezmenil?
Môžem podpisovať protokoly z mobilného zariadenia?

Nápoveda k Buildary.online

Pre používateľov, ktorí sa chcú podrobne zoznámiť s vlastnosťami a funkcionalitou elektronického stavebného denníka Buildary.online, je dostupná online nápoveda, kde je všetko podrobne popísané a vysvetlené.

Videoškolenie

V tejto časti sme pre vás nachystali sadu videoškolení, ktoré pokrývajú problematiku Buildary. Ak si ich prezriete, potom za 1,5 hodiny poznáte všetko, čo pre prácu v Buildary potrebujete. Ak zistíte, že ani po zhliadnutí videoškolenia nepoznáte odpovede na všetky svoje otázky, využite kontaktný formulár alebo napíšte na buildary@firstis.eu
1. časť 
Založenie účtu
a prihlásenie do Buildary
yt_img5.jpg
V tejto časti videoškolenia
sa naučíte, ako si založiť účet,
ako sa do Buildary prihlásiť a ako
sa pohybovať v základnom okne
aplikácie Buidary.online.
2. časť
Založenie stavby
a jej účastníkov
yt_img5.jpg
V tejto časti videoškolenia
sa naučíte zakladať novú stavbu
a vložiť firmy, ktoré sa jej
zúčastňujú. Týmto firmám priradiť
členy projektového tímu.
3. časť
Založenie
a nastavenie denníka
yt_img5.jpg
V tejto časti videoškolenia 
sa naučíte založiť nový denník, 
nakonfigurovať ho podľa svojich 
potrieb a nastaviť obsah každej 
zo sekcií denných záznamov.
4. časť
Vkladanie
denných záznamov
yt_img5.jpg
V tomto videoškoleniu sa naučíte
vkladať dáta denných záznamov
- Počasie, Osoby, Mechanizmy,
Materiály, Vykonané práce
a Ďalšie záznamy.
5. časť
Podpisovanie
denných protokolov
yt_img5.jpg
V tejto časti videoškolenia
sa naučíte, ako podpísať denné
protokoly a protokol Ďalšieho
záznamu elektronickým
podpisom a uzamknúť deň.
6. časť
Pridanie
oprávnených osôb
yt_img5.jpg
V tejto časti videoškolenia
sa naučíte pridávať do denníka
oprávnené osoby a sprístupniť
denník aj ďalším členom
projektového tímu.
7. časť
Doména
v Buildary.online
yt_img5.jpg
V tejto časti videoškolenia
sa dozviete, čo znamená pojem
Doména v kontexte aplikácie
Buildary, ako sa zakladá a
ako do nej pridávte používatelov.
8. časť
Vytvorenie
podpisového certifikátu
yt_img5.jpg
V tejto časti videoškolenia
sa naučíte, ako si vytvoriť
podpisový certifikát v aplikácii
Adobe Acrobat Reader DC, kedy
a ako tento certifikát používať.
Začať je úplne jednoduché!

Iba jeden klik vás delí od toho, aby ste začali písať svoj stavebný denník v Buildary.online.

Buildary.online

Elektronický stavebný denník
Management úloh

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604