REFERENCIE

Buildary.online je súčasťou veľkých i malých projektov
Presvedčte sa sami

Referencie

Přečtěte si rozhovor se společností SKANSKA o vedení
elektronického stavebního deníku, uveřejněný v odborném časopise.
skanska_projekt2.jpg
skanska_side.jpg
SKANSKA a.s.

Po úspešnom testovacej prevádzke na konci roku 2017, spoločnosť Skanska nasadzuje Buildary.online na všetky novo zahajované stavby pozemného staviteľstva. V súčasnosti sa ich počet blíži ku 30tich. Cena každej z týchto stavieb je v stovkách miliónov Kč.
Pilotná stavba SKANSKA:
Visionary
je administratívna budova, ktorá v súčasnosti rastie v lokalite pražských Holešovic, ktoré majú obrovský potenciál stať sa kancelárskym hubom. Viac informácií o projekte je možné získať na https://www.visionarybyskanska.cz

letohrad.png
SŽDC - Správa železniční dopravní cesty

V priebehu roka 2019 nasadila SŽDC Buildary.online do pilotnej prevádzky na dvoch významných stavbách, aby overila použiteľnosť tejto aplikácie v podmienkach rozsiahlych líniových stavieb. Vzhľadom k veľmi úspešným výsledkom, bolo rozhodnuté nasadiť Buildary.online v roku 2020 na rade novo zahajovaných stavieb. Vo všetkých prípadoch sa jedná o rozsiahle investičné akcie v cene miliárd Kč.
Pilotná stavba SŽDC:
Rekonštrukcia železničnej stanice Letohrad
Na jar 2019 bola táto stavba vybraná pre pilotnú prevádzku aplikácie Buildary.online. Stavbu realizuje združenie firiem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a Elektrizace železníc Praha a.s.

Elektronický stavební deník je veden na rekonstrukci železniční stanice Letohrad

Vyhodnotenie pilotnej prevádzky prebehlo formou protokolu, ktoré so súhlasom SŽDC zverejňujeme nižšie.

eon_el3.png
eon_side.jpg
E.ON Distribuce, a.s.

Plynovody, vysoké a nízke napätie
V súčasnosti je elektronický stavebný denník užívaný v pilotnej prevádzke na niekoľkých stavbách spoločnosti E.ON Distribuce. Používa sa na stavbách plynovodu, vysokého a nízkeho napätia.

letiste_praha2.png
Letiště Praha, a.s.

Spoločnosť Letisko Praha v aplikácii Buildary.online vedie už tri významné stavby, z ktorých každú realizujú iní zhotovitelia.
Pilotná stavba Letisko Praha:
Prestavba Bus Gate v Prste C s cieľom navýšenia kapacity o dve odletové autobusové čakárne.
Stavebný denník Buildary používa 16 oprávnených osôb na strane stavebníka, zhotoviteľa, externého TDS a autorského dozoru.

letiste_praha_side.jpg
dpmo.png
dpo_side.jpg
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. má ambíciu byť najmodernejším mestským dopravným podnikom v krajine.

Preto ako prvý z mestských dopravných podnikov začal využívať na svojich stavbách elektronický stavebný denník Buildary.online.

hornex_pro2.jpg
HORNEX a.s.

Spoločnosť Hornex, ako jedna z najprogresívnejších stavebných firiem pozemného staviteľstva na Slovensku, už na všetkých novo zahajovaných stavbách od roku 2018 využíva Buildary.online.
Pilotná stavba Hornex:
Bytový dom Seberíniho ul.
Je jedným z prvých nasadení Buildary.online vo firme HORNEX a.s.

Realizácia troch nadzemných bytových blokov spojených podzemnou garážou, priliehajúci infraštruktúrou a parkovacími plochami.

Viac informácií o projekte je možné získať na http://www.hornex.sk/projekt/85472262

hornex_side.jpg
terno.png
Elektronický stavebný denník Buildary.online na stavbe River City Prague
PM Group CZ, s.r.o.

Spoločnosť, ktorá je členom nadnárodnej skupiny pôsobiacej v Európe, USA a Asii, sa zaoberá riadením projektov a stavieb, architektonicko-projeknými službami a technickým poradenstvom. Zameruje sa na priemyselné a komerčné objekty.
Pre svojich zákazníkov odporúča užívanie aplikácie Buildary.online.
Pilotná stavba:
Na stavbe River City Praha B2 + B3 zastupuje skupina PM investora, ktorou je realitná spoločnosť CA Immo. Zhotovitľmi stavby sú Strabag a.s. a OHL ŽS a.s.

porr_letiste.png
PORR a.s.

PORR je v Českej republike zastúpený viacerými pobočkami a dcérskymi spoločnosťami. Zaoberá sa pozemnými stavbami, dopravnými stavbami, špeciálnym zakladaním a monolitickými konštrukciami. PORR je známy svojou snahou o digitalizáciu v oblasti stavebníctva, preto jeho rozhodnutie o nasadení Buildary.online na niekoľkých stavbách bola prirodzenou voľbou.
Pilotná stavba:
Prestavba Bus Gate v Prstu C Letiště Praha je rozšírenie spodného poschodia Prsta C s cieľom navýšenia kapacity o dve odletové autobusové čakárne.

porr_side.jpg
terno.png
terno_side.jpg
TERNO real estate s.r.o.

Slovenská sieť potravinových obchodov. Spoločnosť vykonáva rekonštrukcie a výstavbu nových predajní. Buildary.online už nasadila na niekoľkých svojich stavbách.
Pilotná stavba:
OC SOFI Trnava
má 2500 metrov štvorcových predajnej plochy a 90 bezplatných parkovacích miest v tesnej blízkosti prevádzok. Medzi prevádzky OC SOFI budú patriť obchod s potravinami, kaviareň, showroom sedačiek a kobercov, lekáreň, kvetinárstvo, trafika či drogérie.

porr_letiste.png
Moravostav Brno a.s.

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavebná spoločnosť sa svojím charakterom zaraďuje medzi významné firmy strednej veľkosti s celorepublikovou pôsobnosťou. Zaoberá sa predovšetkým pozemnými stavbami. Patrí medzi dlhodobé užívateľa nášho systému RSV - Riadenie stavebnej výroby. 
Pilotná stavba:
Administratívna budova na ul. Jana Babáka vykonávaná pre investora IMOS facility, a.s. Na tejto stavbe zhotoviteľ aj investor najviac oceňujú prínosy modulu Management úloh pri odstraňovaní chýb a nedorobkov pri odovzdávaní stavby.

Buildary.online mangement úkolů je využíván na stavbě IMOS facility a.s.
hsf_system.png
hs_system_side.jpg
HSF System a.s.

Počas roka 2019 spoločnosť HSF System nasadila Buildary.online na šiestich nových stavbách. Vzhľadom na prínosy a spokojnosť s aplikáciou, je Buildary.online pre HSF jasnou voľbou aj do budúcnosti.
Pilotná stavba spoločnosti HSF System:
Optimalizácia a modernizácia logistických procesov v sklade PHOENIX LÉKÁRENSKÝ VELKOOBCHOD

Prvá stavba, kde bol stavebný denník Buildary.online nasadený, je hala pre skladovanie a distribúciu liečiv spoločnosti PHOENIX lekárenský veľkoobchod. Hala sa stavia v rámci projektu optimalizácie a modernizácie logistických procesov a okrem samotnej haly zahŕňa aj rozsiahle vonkajšie plochy.

S elektronickým stavebným denníkom bol projektový tím natoľko spokojný, že ho odporučil používať svojim kolegom v celej firme.

a_beroun.jpg
ABANO s.r.o.

Projekt Vyskoký Újezd u Berouna

Rodinné domy spoločnosti Abano s.r.o. sú exkluzívnym projektom v žiadanej lokalite Vysoký Újezd neďaleko Golfresort Albatross. Lokalita ponúka skvelú dopravnú dostupnosť do Prahy a pritom veľké množstvo zelene.

Stavba rodinných domov je rozdelená do niekoľkých etáp v jednej lokalite.

Podrobnosti o projekte získate na https://www.abano.cz/vysoky_ujezd-o_projektu.html

abano_side.jpg
csob-web.jpg
kouba_eng_side.jpg
KOUBA ENGINEERING s.r.o.

Centrála ČSOB - SHQ Praha 5 Radlice je urbanistický koncept šiestich pavilónov zrastených do jedného objektu. Je organizovaný ako malá mestská štvrť. Riedkosti periférie, ktorá ho obklopuje nahrádza hustota mesta vnútri stavby.
Objekt je odsadený od oboch svahov spôsobom, ktorý zachováva povedomie o prirodzené terénne konfigurácii.

Buildary.online

Elektronický stavebný denník
Management úloh

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604