References

Buildary.online je součástí velkých i malých projektů
Přesvědčte se sami

References

letohrad.png
Elektronický stavební deník je veden na rekonstrukci železniční stanice Letohrad
SŽDC - Správa železniční dopravní cesty

V průběhu roku 2019 nasadila SŽDC Buildary.online do pilotního provozu na dvou významných stavbách, aby ověřila použitelnost této aplikace v podmínkách rozsáhlých liniových staveb. Vzhledem k velmi úspěšným výsledkům, bylo rozhodnuto nasadit Buildary.online v roce 2020 na řadě nově zahajovaných staveb. Ve všech případech se jedná o rozsáhlé investiční akce v řádu miliard Kč. 
Pilotní stavba SŽDC:
Rekonstrukce železniční stanice Letohrad 

Na jaře 2019 byla tato stavba vybrána pro pilotní provoz Aplikace Buildary.online. Stavbu provádí sdružení firem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Vyhodnocení pilotního provozu proběhlo formou protokolu, které se souhlasem SŽDC zveřejňujeme níže.

eon_el3.png
E.ON Distribuce, a.s.
Plynovody, vysoké a nízké napětí
V současnosti je elektronický stavební deník užíván v pilotním provozu na několika stavbách společnosti E.ON Distribuce. Užívá se na stavbách plynovodu, vysokého a nízkého napětí.
eon_side.jpg
letiste_praha2.png
letiste_praha_side.jpg
Letiště Praha, a.s.

Společnost Letiště Praha v aplikaci Buildary.online vede již tři významné stavby, z nichž každou realizují jiní zhotovitelé.  
Pilotní stavba Letiště Praha:
Přestavba Bus Gate v Prstu C
s cílem navýšení kapacity o dvě odletové autobusové čekárny.
Stavební deník Buildary používá 16 oprávněných osob na straně stavebníka, zhotovitele, externího TDS a autorského dozoru.

dpmo.png
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. má ambici být nejmodernějším městským dopravním podnikem v zemi. 

Proto jako první z městských dopravních podniků začal využívat na svých stavbách elektronický stavební deník Buildary.online.

dpo_side.jpg
terno.png
Elektronický stavební deník Buildary.online na stavbě River City Prague
PM Group CZ, s.r.o.
Společnost, která je členem nadnárodní skupiny působící v Evropě, USA a Asii, se zabývá řízením projektů a staveb, architektonicko-projekčními službami a technickým poradenstvím. Zaměřuje se hlavně na průmyslové a komerční objekty.
Pro své zákazníky doporučuje používat aplikaci Buildary.online.
Pilotní stavba:
Na stavbě River City Prague B2+B3 zastupuje PM Group investora, kterým je realitní společnost CA Immo. Zhotovitelé stavby jsou Strabag a.s. a OHL ŽS a.s.
csob-web.jpg
KOUBA ENGINEERING s.r.o.
Centrála ČSOB - SHQ Praha 5 Radlice je urbanistický koncept šesti pavilonů srostlých do jednoho objektu. Je organizován jako malá městská čtvrť. Řídkost periferie, která jej obklopuje nahrazuje hustota města uvnitř stavby. 
Objekt je odsazen od obou svahů způsobem, který zachovává povědomí o přirozené terénní konfiguraci.
kouba_eng_side.jpg
imos21.jpg
imos.jpg
IMOS development

Společnost IMOS development, otevřený podílový fond je ryze česká společnost s mnohaletou tradicí a kvalitními, ověřitelnými referencemi. IMOS development se v současné době věnuje rozvoji několika lokalit v rámci celé České republiky.

Od poloviny roku 2020 se na všech svých nově zahajovaných stavbách rozhodla využívat oba moduly aplikace Buildary.online.

První takovouto stavbou je Rezidence Vranovská (objekty C a D).

endeka_mob.jpg
Endeka, s.r.o.

Společnost se zabývá rekonstrukcí a správou rezidenčních nemovitostí na území města Brna. Každoročně vytvoří z několika starších a neudržovaných domů, nové a moderní bydlení.

V Buildary zpracovává všechny nově realizované projekty od jara 2020, přičemž využívá, jak modul stavební deník, tak management úkolů.

endeka.jpg
dalphen_development_mob.jpg
dalphen_development.jpg
Dalphen Development s.r.o.

Společnost se zaměřuje na návrh a stavbu nízkoenergetických rodinných domů. Výstavbu zajišťuje komplexně, nabízí i možnosti financování a další související služby.

mu_ostrava_mob.jpg
Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz
Velmi nás těší, že jako první z městských úřadů v české republice se pro nasazení elektronického stavebního deníku Buildary.online rozhodlo právě naše domovské město Ostrava. Zatím v pilotním provozu na několika menších stavbách, ale s dobrými výsledky a s výhledem na plošné nasazení do budoucna.
mu_ostrava.jpg
bencont_developmnet_mob.jpg
bencont_developmnet.jpg
Bencont Development, a.s.

Společnost se zabývá výstavbou a správou bytových domů na území Slovenské republiky. Ve svém portfoliu má řadu úspěšných projektů. V současnosti již na nových projektech využívá Buildary.online.

Buildary.online

Construction Project Diary

Czech republic
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovak republic
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604