Soupisy Provedených Prací

Pořádek a přehled mezi všemi účastníky stavby
google-play-badge-med.png
apple-app-badge-med.png

Soupisy Provedených Prací

Workflow pokrývá celý proces od zadání návrhu soupisu provedených prací, až po schválení a vygenerování podkladů pro fakturaci
Online komunikace mezi zhotovitelem a stavebníkem a mezi zhotovitelem a jeho podzhotoviteli
Nahrazuje desítky Excelů měsíčně jednou přehlednou evidencí v cloudu
Řeší i případy, kdy je na jedné stavbě více stavebníků, zhotovitelů a podzhotovitelů
Každý účastník vidí pouze svá data a provádí jen konkrétní operce dle přidělených práv
Možnost postupného schvalování a sledování stavu po jednotlivých položkách rozpočtu
Výstup v souboru PDF opatřený elektronickou pečetí, která jej chrání proti změnám
Možnost plně automatizovaného příjmu a kontroly došlých faktur do ekonomického systému
Vazba na ERP systémy třetích stran
Contact us

Webové rozhraní aplikace

Buildary.online

Elektronický stavební deník
Management úkolů

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604