REFERENCE

Buildary.online je součástí velkých i malých projektů
Přesvědčte se sami

Reference

Přečtěte si rozhovor se společností SKANSKA o vedení
elektronického stavebního deníku, uveřejněný v odborném časopise.
letohrad.png
Správa železnic

V průběhu roku 2019 nasadila Správa železnic Buildary.online do pilotního provozu na dvou významných stavbách, aby ověřila použitelnost této aplikace v podmínkách rozsáhlých liniových staveb. Vzhledem k velmi úspěšným výsledkům, bylo rozhodnuto nasadit Buildary.online v roce 2020 na řadě nově zahajovaných staveb. Ve všech případech se jedná o rozsáhlé investiční akce v řádu miliard Kč. 
Pilotní stavba Správy železnic:
Rekonstrukce železniční stanice Letohrad 

Na jaře 2019 byla tato stavba vybrána pro pilotní provoz Aplikace Buildary.online. Stavbu provádí sdružení firem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. a Elektrizace železnic Praha a.s.

Vyhodnocení pilotního provozu proběhlo formou protokolu, které se souhlasem Správy železnic zveřejňujeme níže.

Elektronický stavební deník je veden na rekonstrukci železniční stanice Letohrad
cezd_s.jpg
cezd_b.jpg
ČEZ Distribuce, a. s.

Na podzim loňského roku vyhlásila ČEZ Distribuce, a.s. veřejnou soutěž na dodavatele elektronického nástroje – stavební deník. Společnost FIRST Information systems se s aplikací buildary.online a jejím modulem Elektronický stavební deník zúčastnila výběrového řízení a stala se vítěznou aplikací.

Díky neustálému vývoji jsme dokázali, že obstojíme i u takové společnosti jako je ČEZ Distribuce, která je největším distributorem elektřiny v České republice. V lednu letošního roku byla zahájena implementace aplikace na interní systémy ČEZd a k plnému nasazení by mělo dojít v druhé polovině roku. Předpokládáme, že při plném provozu bude s aplikací na stavbách tohoto objednatele pracovat až 2000 uživatelů.

eon_el3.png
EG.D, a.s.

Aplikace Buildary.online byla vybrána jako nejvýhodnější nabídka výběrového řízení. Nyní se využívá se na stavbách plynovodu, velmi vysokého napětí i vysokého a nízkého napětí.

Od roku 2019 byl elektronický stavební deník užíván v pilotním provozu na stavbách společnosti EG.D a.s..

eon_side.jpg
ceps_m.jpg
ceps.jpg
Čeps, a.s.

Akciová společnost ČEPS působí na území České republiky jako výhradní provozovatel přenosové soustavy (elektrická vedení 400 kV a 220 kV). Udržuje, obnovuje a rozvíjí 44 rozvoden se 79 transformátory a trasy vedení o délce 1 824 km.

Na základě splnění všech kritérií a požadavků na elektronický stavební deník byla aplikace Buildary.online zvolena jako nejvhodnější řešení, což také vedlo k uzavření smlouvy na využívání naší aplikace. Smlouva o poskytování služeb byla uzavřena v 2.Q 2021. V tuto chvíli probíhá školení uživatelů, kteří budou aplikaci využívat v různých rolích a oprávněních.

letiste_praha2.png
Letiště Praha, a.s.

Společnost Letiště Praha v aplikaci Buildary.online vede již několik významných staveb, z nichž každou realizují jiní zhotovitelé.  

Aplikaci Buildary.online vybrali jako vítězný  a nejvhodnější software na základě výběrového řízení, kde kromě nutné funkcionality a uživatelské přívětivosti, byly hlavními kritérii soulad s platnými právními předpisy a nároky na IT bezpečnost aplikace.

Společnost Letiště Praha, a.s. se tak stala prvním významným investorem v České republice, který zavedl elektronický deník do plného provozu na všech svých nově zahajovaných stavbách.

letiste_praha_side.jpg
nku.jpg
nku2.jpg
Nejvyšší kontrolní úřad

V srpnu 2020 byla zahájena stavba nového sídla NKÚ v Praze 7 – Holešovicích. Jedná se o dvě administrativní budovy o celkové výměře 5 000 m2 s kancelářemi pro 410 zaměstnanců. Stavba bude ukončena v listopadu 2022.

Zhotovitelem je společnost PORR a.s., která elektronický stavební deník Buildary využívá již několik let na všech nově zahajovaných pozemních stavbách.

fnolomouc_m.jpg
Fakultní nemocnice Olomouc

Je největším zdravotnickým zařízením v Olomouckém kraji a celkově šestou největší nemocnicí v České republice, disponuje 68 pracovišti, skoro 1200 lůžky a zaměstnává přes 4000 lidí. Aplikaci Buildary.online použijí na přístavbě nové budovy.

fnolomouc_w.jpg
nku.jpg
vnolomouc_w.jpg
Vojenská nemocnice Olomouc

Vojenská nemocnice Olomouc je zdravotnické zařízení v Olomouci, byla založená 1748, jde o nejstarší českou vojenskou nemocnici Pro rekonstrukci lůžkových oddělení a ambulantních provozů si investor po dohodě se zhotovitelem, společností Esox zvolila aplikaci Buildary.online.

npu_m.jpg
Národní památkový ústav

Je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče
Obnova zámecké zahrady a zahradnictví v Lysicích je pro NPÚ v naší aplikaci testovací stavba. Zhotovitelem na této stavbě je Gardenline.

npu_w.jpg
nku.jpg
nku2.jpg
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Působí na celém území Královéhradeckého kraje, hlavní sídlo má v Hradci Králové a dále je organizačně členěna na 5 závodů a 15 cestmistrovství. Aplikaci používají na úpravách komunikací II. a III. třídy pod správou Královehradeckého kraje.

rszk_m.jpg
Ředitelství silnic Zlínského kraje p.o.

Nově vzniklou povinnost vést deník elektronicky u nadlimitních zakázek dle zákona 403/2020sb 76. V § 152 odst. 6 se rozhodlo ŘS Zlínského kraje vyřešit objednávkou s naší společností. Elektronický stavební deník je využit na VZ v nadlimitním režimu Silnice III/05726: Velká Lhota - Valašská Bystřice se zhotoviteli Sweitelsky stavební, s.r.o. a COLAS CZ, a.s.

rszk.jpg
brno_m.jpg
brno.jpg
Statutární město Brno – městská část Brno-střed

Po ostravském debutu se odhodlala k podobnému kroku jedna z brněnských městských částí. Aplikaci Buildary.online nasadila úspěšně na několik prvních vybraných projektů, které jsou nyní v realizaci.

Věříme, že se Buildary.online osvědčí a do budoucna se bude jednat o dlouhodobou spolupráci.

mu_ostrava_mob.jpg
Statutární město Ostrava, MO Moravská Ostrava a Přívoz
Velmi nás těší, že jako první z městských úřadů v české republice se pro nasazení elektronického stavebního deníku Buildary.online rozhodlo právě naše domovské město Ostrava. Zatím v pilotním provozu na několika menších stavbách, ale s dobrými výsledky a s výhledem na plošné nasazení do budoucna.
mu_ostrava.jpg
dpmo.png
dpo_side.jpg
Dopravní podnik Ostrava a.s.

Dopravní podnik Ostrava a.s. má ambici být nejmodernějším městským dopravním podnikem v zemi. 

Proto jako první z městských dopravních podniků začal využívat na svých stavbách elektronický stavební deník Buildary.online, který vedou zhotovitelé OHL ŽS, a.s., COLAS CZ, a.s., Hochtief CZ, a.s., IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.sFIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.Hroší stavby Morava a.s. 

skoda-auto2.jpg
ŠKODA AUTO a.s.

Elektronický stavební deník Buildary byl poprvé nasazen ve ŠKODA AUTO na stavbě propojení hal M3 a M10, následně pak na stavbě haly M3.

Vhledem k velké spokojenosti ze strany TDS, se s jeho nasazením počítá i na všech dalších připravovaných stavbách.
Elektronický stavební deník Buildary.online na stavbě River City Prague
smichov_large.jpg
smichov.jpg
Sekyra Group, a.s.

Sdružení Společnost SMÍCHOV CITY Sever (STRABAG, a.s., Aspira Construction a.s.) zahájilo největší projekt v moderních dějinách Prahy.
Vznikne zde téměř 400 000 m2 bytových, administrativních, obchodních či veřejných ploch včetně kilometrového pěšího bulváru, který bude těžištěm celého projektu. Nebude chybět ani škola nebo rozsáhlé plochy zeleně.
Předpokládá se, že po dokončení projektu, tedy za 12 let, zde bude pracovat či bydlet 12 000 lidí. Celková investice dosáhne 20 miliard Kč.

trigemal.jpg
Trigema a.s.

Koncern Trigema je developerskou společností s vlastní stavební firmou. Na podzim roku 2020 byla zahájena realizace rezidenčního nájemního projektu FRAGMENT. Tento výjimečný rezidenční projekt, je výsledkem spolupráce skupiny Trigema s architektonickým studiem Qarta architektura a umělcem Davidem Černým. Kolaudace stavby a uvedení budovy do provozu proběhne na podzim roku 2022.

Trigema se rozhodla používat Buildary.online na základě dobrých referencí získaných od spolupracujících společností.

trigemas.jpg
contera_m.jpg
contera.jpg
CONTERA Management s.r.o.

Contera byla založena v roce 2009 zkušenými odborníky z oblastí developerského, projektového a stavebního managementu. Po celé ČR Contera vlastní a provozuje průmyslové parky zaměřené na logistiku, výrobu a velkoobchod.

Aplikace byla nasazena na projektech z roku 2021 rozvojová zóna Hrušov – Contera park Ostrava D1 a bude používaná na nově zahajované stavbě kancelářských a retailových prostor Organica Ostrava.

terno.png
RUBY Project Management, s.r.o.
Společnost, která je členem nadnárodní skupiny působící v Evropě, USA a Asii, se zabývá řízením projektů a staveb, architektonicko-projekčními službami a technickým poradenstvím. Zaměřuje se hlavně na průmyslové a komerční objekty.
Pro své zákazníky doporučuje používat aplikaci Buildary.online.
Pilotní stavba:
Na stavbě River City Prague B2+B3 zastupuje PM Group investora, kterým je realitní společnost CA Immo. Zhotovitelé stavby jsou Strabag a.s. a OHLA a.s.
Elektronický stavební deník Buildary.online na stavbě River City Prague
k4_m.jpg
k4_w.jpg
K4 a.s.
Se od svého založení v roce 1995 podílela na řadě projektů, ať už projekčně či manažersky. Disponuje jednak řadou zkušených vedoucích pracovníků, tak také mladým dynamickým týmem zaměstnanců. To zaručuje kvalitu i flexibilitu práce ve všech oblastech její činnosti. Také tato společnost zařadila do inovací používání buildary.online.
abpholding_m1.jpg
ABP Holding a.s.

Své obchodní aktivity neustále rozvíjí a díky novým akvizicím významně rozšiřuje portfolio služeb a projektů. Hlavní divize se zaměřuje na bytovou, komerční a průmyslovou výstavbu, zabezpečuje také dodávky technologií pro výrobní společnosti. Od ledna 2022 používá na svých nově zahajovaných stavbách buildary.online.

Elektronický stavební deník Buildary.online na stavbě River City Prague
ue_m.jpg
ue.jpg
United Energy, a.s. Komořany
Společnost United Energy, a.s. Komořany (člen skupiny EPH) na akci Přestavba kotle K6 na spalování biomasy aktivně přistoupila k testovacímu provozu aplikace Buildary.online a jejího modulu Elektronický stavební deník zhotovitele První brněnská strojírna, a.s. (PBS Brno).
csob-web.jpg
KOUBA ENGINEERING s.r.o.
Centrála ČSOB - SHQ Praha 5 Radlice je urbanistický koncept šesti pavilonů srostlých do jednoho objektu. Je organizován jako malá městská čtvrť. Řídkost periferie, která jej obklopuje nahrazuje hustota města uvnitř stavby. 
Objekt je odsazen od obou svahů způsobem, který zachovává povědomí o přirozené terénní konfiguraci.
kouba_eng_side.jpg
samsung_m.jpg
samsung_w.jpg
Samsung Engineering Co. Ltd.

Je korejská společnost zabývající se stavebním a projektovým řízením, která poskytuje celou řadu inženýrských služeb včetně studií proveditelnosti, návrhu, nákupu, stavby a uvedení do provozu. V projektu pro společnost Nexen Tire se rozhodli pro naší aplikaci Buildary.online. 

endeka_mob.jpg
Endeka, s.r.o.

Společnost se zabývá rekonstrukcí a správou rezidenčních nemovitostí na území města Brna. Každoročně vytvoří z několika starších a neudržovaných domů, nové a moderní bydlení.

V Buildary zpracovává všechny nově realizované projekty od jara 2020, přičemž využívá, jak modul stavební deník, tak management úkolů.

Více o ENDEKA SBD zde.

endeka.jpg
dek_m.jpg
dek.jpg
Skupina DEK

DEK je skupina společností, které se zabývají dodávkami materiálů a služeb pro stavebnictví. Pro výstavbu svých provozoven využívá dceřinou společnost DEK Stavební s.r.o.

Výstavbu nových hal a provozoven vede stavební skupina v aplikaci elektronického stavebního deníku buildary.online

Buildary.online

Elektronický stavební deník
Management úkolů

Česká republika
First information systems, s.r.o.
Kalvodova 2 
709 00 Ostrava
+420 596 625 210
Slovenská republika
First information systems, s.r.o.
Andreja Kmeťa 316/16
010 01 Žilina
+421 902 917 604